In de kijker

oefenruimte praktijk.jpg

a.      Een afspraak maken

De consultaties gebeuren enkel na afspraak van maandag tot vrijdag van 7u30 tot … Huisbezoeken worden door ons verrricht indien de patiënt zich niet kan verplaatsen om medische of sociale redenen binnen een straal van 7 km rond de praktijk.

U kunt steeds bellen voor een afspraak op het nummer 052/33 08 70. Indien u het antwoordapparaat te horen krijgt, spreek dan duidelijk uw naam, uw boodschap en uw telefoonnummer in. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.


Wat brengt u mee op de eerste afspraak?

  • De doktersverwijzing
  • Een kleefvignetje van uw ziekenfonds, privéverzekering, arbeidsongevallenverzekering, …
  • Alle documenten of digitale gegevensdragers die nuttig zijn om uw gezondheidstoestand te staven: RX-foto’s ea.

 U kunt niet komen op een gemaakte afspraak?

Verwittig ons zo snel mogelijk, ten laatste 24u vooraf. Wij houden het afgesproken uur voor u vrij en zijn genoodzaakt dit aan te rekenen indien u niet op tijd verwittigt. (wettelijke regeling)

 

Huisbezoeken (toon/verberg)


Terugbetalingen (toon/verberg)


De betaling (toon/verberg)


Het getuigschrift (toon/verberg)